Prawo odstąpienia od umowy

Masz prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie czternastu dni bez podania przyczyny.

Okres odstąpienia wynosi czternaście dni od dnia, w którym Państwo lub wskazana przez Państwa osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, weszli w posiadanie towarów. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, należy wysłać jasne oświadczenie do agencji reklamowej Topteam pod adresem Niemöllerallee 46 w 59555 Lippstadt, e-mail: info@droste-laux-shop.de (np. pismo wysłane pocztą, faksem lub e-mailem) na temat Twoja decyzja o odstąpieniu od niniejszej umowy. Możesz w tym celu skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, ale nie jest to obowiązkowe.

Aby dotrzymać terminu anulowania, wystarczy, że wyślesz wiadomość dotyczącą wykonania prawa do odstąpienia przed upływem okresu odstąpienia.

Odniesienie do nieistnienia prawa do odstąpienia od umowy w przypadku kosmetyków i produktów medycznych

Powyższe prawo odstąpienia nie dotyczy umów zawieranych na odległość o dostawę kosmetyków i wyrobów medycznych, tj. zapieczętowanych towarów, które nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia lub higienę, jeżeli zapieczętowanie zostało usunięte po dostarczeniu.

Konsekwencje odwołania

Jeśli odwołasz tę umowę, zapłaciliśmy Ci wszystkie płatności, które od Ciebie otrzymaliśmy, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybrania przez Ciebie innego rodzaju dostawy niż najtańsza standardowa dostawa oferowana przez nam), niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu czternastu dni od dnia, w którym otrzymaliśmy powiadomienie o anulowaniu niniejszej umowy. Do tego spłaty używamy tych samych środków płatności, których użyłeś w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono z Tobą coś innego; w żadnym wypadku nie zostaniesz obciążony opłatami za ten zwrot. Możemy odmówić spłaty, dopóki nie otrzymamy towaru z powrotem lub dopóki nie przedstawisz dowodu, że zwróciłeś towar, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Musisz zwrócić towar do agencji reklamowej Topteam pod adresem Niemölleralle 46 w 59555 Lippstadt, jako operatora sklepu internetowego Droste-Laux, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż czternaście dni od dnia, w którym poinformujesz nas o anulowaniu tę umowę przekazać. Termin jest zachowany, jeśli odeślesz towar przed upływem czternastu dni.

Wyświetlony